Пансионат «Штрба***»

Horská 1130/31
059 41 Tatranská Štrba
Tel.: +421 907 125 436
Mail: info@penzion-strba.sk