Penzión Štrba ***

Horská 1130/31
059 41 Tatranská Štrba

Rezervácie: +421 949 334 341

Marketing: +421 907 125 436
Mail: info@penzion-strba.sk 

Firma: GASTROMAN, s.r.o.

Horská 1130/31
05941 Tatranská Štrba
IČO: 51 649 446
IČ DPH: SK21 2073 5199
krajina sídla spoločnosti : Slovenská Republika

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPOLOČNOSŤ POSTUPUJE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 18/2018 ZB. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV.

* V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na poskytnutie Vami objednaných služieb).
* Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
* Všetci pracovníci pracujúci pre JG TRADE, s.r.o. a GASTROMAN, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom
a citlivom zaobchádzaní s nimi.
* Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení Vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti
stačí informovať e-mailom.
* Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
* Môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie Vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.