Pension Štrba

Horská 1130/31
059 41 Tatranská Štrba

BOOKING: +421 949 334 341

Phone: +421 907 125 436
E-mail: info@penzion-strba.sk